ค่าย

ค่าย TNI WORLD CLASS

โดยนักเรียนที่ได้เข้าร่วมค่าย จะมีโอกาสได้รับ ทุน TNI WORLD CLASS

(ยกเว้นค่าหน่วยกิต 100 % และมีเงินสนับสนุนการไปแลกเปลี่ยนต่างประเทศ)

 

ภาพกิจกรรมค่าย TNI WORLD CLASS


 

 

 
ข้อมูลที่น่าสนใจ