ขั้นตอนการสมัคร
การสมัครเข้าศึกษาต่อ

ขั้นตอนการรับสมัครเข้าศึกษาต่อที่ TNI ง่ายๆ ดังนี้ 

ขั้นตอนที่ 1 : กรอกใบสมัคร ออนไลน์ที่ reg.tni.ac.th/registrar/apphome.asp 

                     - พิมพ์ใบสมัครพร้อมติดรูปถ่าย

                     - พิมพ์แบบฟอร์มชำระเงิน

ชมวีดีโอสาธิตขั้นตอนการสมัครเข้าเรียน 


 

ขั้นตอนที่ 2 : ชำระเงินค่าสมัคร 500 บาท

                    - ผ่านธนาคาร

                    - ผ่านเคาท์เตอร์สถาบันฯ (ชั้น 2 ตึก A)

ขั้นตอนที่ 3 : ส่งเอกสารการสมัคร

                    - ใบสมัครพร้อมติดรูปถ่าย

                    - สำเนาใบปพ.1 ที่มีเกรด 4 หรือ 5 ภาค (1 ฉบับ)

                    - สำเนาบัตรประชาชน (1 ฉบับ)

 

**หมายเหตุ : สามารถส่งเอกสารได้ 2 ช่องทาง

                    1. ส่งเอกสารด้วยตนเองที่ศูนย์รับสมัครฯ TNI

                    2. ส่งเอกสารผ่านทางไปรษณีย์

 

Posted: 29-04-2562, Views: 4,817


ข่าวทั้งหมดข้อมูลที่น่าสนใจ