ประกาศรายชื่อและผลสอบ
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษา ระดับปริญญาตรี ประเภทโควตา ประจำปีการศึกษา 2564

ประกาศสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น

ฉบับที่  090/2563

เรื่อง   ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษา ระดับปริญญาตรี  ประจำปีการศึกษา 2564

ระดับปริญญาตรี  ประจำปีการศึกษา 2564

ประเภท   โควตา

        _____________________________________________________________________

 

*รายละเอียดการรายงานตัวนักศึกษาใหม่ และรายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษา*

 

► ระบบขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ online 

 ระบบสมัคร เพื่อตรวจสอบผ่านการคัดเลือกและลงทะเบียนเรียนวิชาปรับพื้นฐาน  Click yes

 

 

 

กำหนดการบันทึกข้อมูล และขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ 

 อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม   

 

ระเบียบการแต่งกายนักศึกษา

 อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม   

 


 

ตัวอย่างสถานะ 1. "ผู้ที่มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ"
 
 
 
 

ตัวอย่างสถานะ 2. "ผู้ที่มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อและได้รับทุนการศึกษา" 
    

                                                    

Posted: 13-11-2563, Views: 3,671


ข่าวอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

ข่าวทั้งหมดข้อมูลที่น่าสนใจ