ประกาศรายชื่อและผลสอบ
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษา ระดับปริญญาตรี ประเภทสอบตรง/ชิงทุน 1 ประจำปีการศึกษา 2564

ประกาศสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น

ฉบับที่  097/2563

เรื่อง   ประกาศรายละเอียดการรายงานตัวนักศึกษาใหม่ และรายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษา

ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2564

ประเภทสอบตรงและสอบแข่งขันเพื่อรับทุนการศึกษา รอบที่ 1

                   และ ประเภทโควตาค่ายเพาะกล้าซากุระ                            

     ____________________________________________________________________

 

 ประกาศรายละเอียดการรายงานตัวนักศึกษาใหม่ และรายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษา Click yes

 ระบบสมัคร เพื่อตรวจสอบผ่านการคัดเลือกและลงทะเบียนเรียนวิชาปรับพื้นฐาน  Click yes

 

ระบบขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ online

 

 

- วิธีขั้นตอนการขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ online

รายละเอียดการแต่งกายนักศึกษาใหม่

 

ตัวอย่างสถานะ 1. "ผู้ที่มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ"
 
 
 
 

ตัวอย่างสถานะ 2. "ผู้ที่มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อและได้รับทุนการศึกษา" 
    

 

Posted: 15-12-2563, Views: 2,375


ข่าวอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

ข่าวทั้งหมดข้อมูลที่น่าสนใจ