ประกาศรายชื่อและผลสอบ
ประกาศกำหนดการ สำหรับนักศึกษาใหม่ 2564

กำหนดการ สำหรับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2564

 

 

 

1. ขยายเวลา การขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ ทาง Online และการชำระเงินค่าเทอม 1/64

ไปจนถึง 31 มกราคม 2564 (ยังได้รับสิทธิ์ส่วนลด 7,000 บาท)

 
2. เลื่อนวัน ยื่นเอกสารรายงานตัว ทั้งนักศึกษาปกติ และนักศึกษาทุน
 
จากวันที่ 17 ม.ค. 64 เป็น วันที่ 16 พฤษภาคม 2564 
 

 

 ระบบขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ online 

 

วิธีขั้นตอนการขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ online

 

 

Posted: 07-01-2564, Views: 694


ข่าวอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

ข่าวทั้งหมดข้อมูลที่น่าสนใจ