ประกาศรายชื่อและผลสอบ
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษา ค่ายTNI WORLD CLASS

ประกาศสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น

ฉบับที่  023 / 2564

เรื่อง   ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษา ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2564

                  ประเภทโควตาค่าย TNI World Class                 

     __________________________________________________________________

 

 ประกาศรายละเอียดการรายงานตัวนักศึกษาใหม่ และรายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษา Click yes

 ระบบสมัคร เพื่อตรวจสอบผ่านการคัดเลือกและลงทะเบียนเรียนวิชาปรับพื้นฐาน  Click yes

 

 ขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ online Click 

 

 

- ขั้นตอนการขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ online wink

รายละเอียดการแต่งกายนักศึกษาใหม่

Posted: 04-03-2564, Views: 405


ข่าวอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

ข่าวทั้งหมดข้อมูลที่น่าสนใจ