สิทธิพิเศษและส่วนลด
สิทธิส่วนลด 10,000 บาท

 

สิทธิส่วนลด 10,000 บาท

 
 
กติกา
 
ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติตามข้อใดข้อหนึ่ง ต่อไปนี้
 
1. เป็นบุตร หรือหลานสายตรง หรือบุตรบุญธรรม (จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย)  ของบุคลากรที่ปฏิบัติงานกับบริษัท/สถานประกอบการหรือหน่วยงานที่เป็นสมาชิกนิติบุคคล ของสมาคมส่งเสริมเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น
2. เป็นบุตร หรือหลานสายตรง หรือบุตรบุญธรรม (จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย) ของสมาชิกสามัญของสมาคมเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น
3. เป็นบุตร หรือหลานสายตรง หรือบุตรบุญธรรม (จดทะเบียนถูกต้องถามกฎหมาย) ของบุคลากรในบริษัทสถานประกอบการ หรือหน่วยงานที่ให้ทุนการศึกษาหรืออุปกรณ์การศึกษากับสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น
4. เป็นพี่น้อง หรือญาติสายตรง กับศิษย์ TNI (ใช้ได้ทั้งศิษย์เก่า และศิษย์ปัจจุบัน)
 
สิทธิประโยชน์
- นักศึกษาใหม่ ได้รับเครดิตทุนส่วนลดค่าเรียน 10,000 บาท/คน  
- สำหรับศิษย์เก่า TNI ได้รับส่วนลดกิจกรรมอบรมที่จัดโดยสถาบันฯ มูลค่า 5,000 บาท/คน
 
เงื่อนไข
1. สามารถใช้ได้กับทุกประเภทการสมัคร ปีการศึกษา 2564
2. ผู้สมัครต้องแสดงหลักฐาน ยืนยันการใช้สิทธิ์ ข้อใดข้อหนึ่งต่อไปนี้ 
    2.1 หลักฐานการเป็นสมาชิกสมาคมส่งเสริมเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น (ส.ส.ท)  หรือ การรับรองการเป็นพนักงานจากบริษัทของผู้ปกครอง  ตามระยะเวลาที่กำหนดตามประเภทที่สมัคร
    2.2 หลักฐานเอกสารการเป็นศิษย์ปัจจุบันหรือศิษย์เก่า TNI ของญาติผู้สมัคร
3. ผู้สมัครต้องผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น
4. ส่วนลดเครดิตค่าเทอม ไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสดได้
 
ตรวจสอบชื่อบริษัทที่ให้ทุนการศึกษากับสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น
 
https://www.tni.ac.th/home/weblink
 
 
 
รีบตรวจสอบคุณสมบัติของตัวเอง แล้วมาสมัครกันเลย
 
 
 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
 
Admin : Chutinan
Posted: 10-10-2562, Views: 786


ข่าวอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

ข่าวทั้งหมดข้อมูลที่น่าสนใจ