ข่าวและประกาศ
การปรับปฎิทินภาคการศึกษาที่ 3 ปีการศึกษา 2562 (ภาคฤดูร้อน)และวันเปิดเรียนปรับพื้นฐาน ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี(หลักสูตรไทย) และ ระดับปริญญาโท

ประกาศ
สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น

ที่ 18/2563

เรื่อง
การปรับปฎิทินภาคการศึกษาที่ 3 ปีการศึกษา 2562
(ภาคฤดูร้อน)และวันเปิดเรียนปรับพื้นฐาน

***ตารางการปรับพื้นฐานจะมีการเปลี่ยนแปลง
 แจ้งให้ทราบภายหลังวันที่ 30 มีนาคม 2563 ***


 

Posted: 13-03-2563, Views: 519


ข่าวอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

ข่าวทั้งหมดข้อมูลที่น่าสนใจ
Send Us a Message