ข่าวและประกาศ
ประเภทรับตรงภาคพิเศษ (สำหรับผู้ต้องการเทียบโอนประสบการณ์ทำงาน) ปีการศึกษา 2564

 

รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อ ระดับปริญญาตรี

ปีการศึกษา 2564

ประเภท  รับตรงภาคพิเศษ (สำหรับผู้ต้องการเทียบโอนประสบการณ์ทำงาน)

----------------------------------------------------------------------------

 

 รายละเอียดการรับสมัคร Click  

 

 คุณสมบัติ และการคัดเลือก

1. จบการศึกษาระดับ ปวส.2  ทุกสาขา

2. มีประสบการณ์ทำงาน อย่างน้อย 6 เดือนขึ้นไป หรือตามดุลยพินิจกรรมสอบสัมภาษณ์

3. สอบสัมภาษณ์ ทาง Online อย่างเดียว

 

คณะบริหารธุรกิจ 

  • สาขาการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (MI)
  • สาขาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน (LM)
  • สาขาการตลาดเชิงสร้างสรรค์และดิจิทัล (CD)
  • สาขาการจัดการท่องเที่ยวและการบริการเชิงนวัตกรรม (TH)
  • สาขาการบัญชี (AC)
  • สาขาการจัดการทรัพยากรมนุษย์แบบญี่ปุ่น (HR)

 

วันเรียน

เรียน 1 วัน/สัปดาห์  วันอาทิตย์ วันเดียว !

 

 

กรอกใบสมัคร Online

 

---------------------------------------------------------------------------

 

"ไทย-ญี่ปุ่น อบอุ่น ให้โอกาสคุณได้มากกว่า"

  

Posted: 01-07-2563, Views: 3,069


ข่าวอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

ข่าวทั้งหมดข้อมูลที่น่าสนใจ