ข่าวและประกาศ
ประเภทรับตรงภาคพิเศษ (สำหรับผู้ต้องการเทียบโอนประสบการณ์ทำงาน) ปีการศึกษา 2563เทอม2

 

รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อ ระดับปริญญาตรี

ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563

ประเภท  รับตรงภาคพิเศษ (สำหรับผู้ต้องการเทียบโอนประสบการณ์ทำงาน)

----------------------------------------------------------------------------

 

 รายละเอียดการรับสมัคร  

 

 คุณสมบัติ และการคัดเลือก

1. จบการศึกษาระดับ ปวส.2  ทุกสาขา

2. มีประสบการณ์ทำงาน อย่างน้อย 6 เดือนขึ้นไป หรือตามดุลยพินิจกรรมสอบสัมภาษณ์

3. สอบสัมภาษณ์ ทาง Online อย่างเดียว

 

คณะบริหารธุรกิจ 
- สาขาการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (MI)
- สาขาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน( LM)

 

วันเรียน

เรียน 1 วัน/สัปดาห์  วันอาทิตย์ วันเดียว !


กรอกใบสมัคร Online

 

---------------------------------------------------------------------------

 

 

 

ชมวีดีโอสาธิตขั้นตอนการสมัครเข้าเรียน 

 

 

 

"ไทย-ญี่ปุ่น อบอุ่น ให้โอกาสคุณได้มากกว่า"

  

Posted: 01-07-2563, Views: 1,574


ข่าวอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

ข่าวทั้งหมดข้อมูลที่น่าสนใจ