ข่าวและประกาศ
ประกาศรับสมัครปริญญาตรี ประเภท Admissions ตรง

ประกาศรับสมัครปริญญาตรี  ปีการศึกษา 2564

ประเภท Admissions ตรง

--------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 ประเภท Admission ตรง

 รายละเอียดประกาศรับสมัคร 

 

คุณสมบัติ : 

1. กำลังศึกษา หรือสำเร็จการศึกษาระดับ  ม.6, ปวช 3 หรือ ปวส. 2  

2. ทุกแผนการเรียน

3. สอบสัมภาษณ์ ทาง online หรือยื่นคะแนน Gat Pat 

 

ระยะเวลารับสมัคร :  วันนี้  - 30  มิถุนายน 2564 

 

กรอกใบสมัครออนไลน์ ◄◄ 

กำหนดการรับสมัคร

 

Posted: 08-04-2564, Views: 2,412


ข่าวอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

ข่าวทั้งหมดข้อมูลที่น่าสนใจ