ข่าวกิจกรรม
Portfolio 2563

การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี

ประจำปีการศึกษา 2563

ประเภท Portfolio

 

 

 

ยื่นพอร์ต สัมภาษณ์อย่างเดียว  ไม่ต้องสอบข้อเขียน !!!

 

TNI ไม่ใช้ Gat Pat,ไม่ใช้ O-net,ไม่ใช้ 9 วิชาสามัญ !!

 

สอบตรงโดย สถาบันฯ เท่านั้น

 

รอบยื่น Portfolio

 

yes สำหรับน้อง ม.6/ปวช.3
yes ไม่กำหนดเกรด

yes ยื่นพอร์ต+สัมภาษณ์ (ไม่ต้องสอบข้อเขียน)
yes พอร์ตใครเด็ด รับทุนค่าหน่วยกิต 25% ไปเลย

 

หมดเขตรับสมัคร 31 มี.ค.63 !

 

กรอกใบสมัคร

รายละเอียดเพิ่มเติม

 

----------------------------------------------------------------------------------

 

Admin : Chutinan

Posted: 08-01-2563, Views: 682


ข่าวอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

ข่าวทั้งหมดข้อมูลที่น่าสนใจ
Send Us a Message