ข่าวกิจกรรม
รับตรงภาคพิเศษ (สำหรับผู้ต้องการเทียบโอนประสบการณ์ทำงาน)

การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี

ประจำปีการศึกษา 2563

ประเภทรับตรงภาคพิเศษ (สำหรับผู้ต้องการเทียบโอนประสบการณ์ทำงาน)

 

วุฒิ ปวส. อยากจบป.ตรี เพิ่มความก้าวหน้าในงาน ต้องมาเรียน TNI !!!

 

สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น เปิดรับภาคพิเศษ 

คณะบริหารธุรกิจ 
- สาขาการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (MI)
- สาขาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน( LM)

 

enlightened วุฒิ ปวส. ทุกสาขา
enlightened เทียบโอนประสบการณ์ทำงานได้
enlightened ไม่จำกัดเกรดเฉลี่ย
enlightened เรียนสัปดาห์ละ 1 วัน เท่านั้น!
enlightened สอบสัมภาษณ์ อย่างเดียว !
enlightened ได้เรียนภาษาญี่ปุ่น/ภาษษอังกฤษ ควบคู่ด้วย

 

mail รายละเอียดเพิ่มเติม

mail  กรอกใบสมัคร

 

----------------------------------------------------------------------------------

 

Admin : Chutinan

Posted: 15-01-2563, Views: 701


ข่าวทั้งหมดข้อมูลที่น่าสนใจ