ติดต่อสถาบัน

สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น

เลขที่ 1771/1 ซ.พัฒนาการ 37 ถนนพัฒนาการ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250
โทรศัพท์ 0-2763-2600 โทรสาร 0-2763-2700
E-Mail: tniinfo@tni.ac.th
Website: http://www.tni.ac.th

Thai-Nichi Institute of Technology is located on Pattanakarn Road between Soi 37 and 39
It is easy to get to and from using the main roads such as Srinakarin, Ram-inthra - Atnarong Expressway, Motorway (Bangkok - Chon Buri), and East Outer Ring Road.
There are buses number 11, 133, 206, Por-Or 517 and Por-Or 92, Airport Link (Ramkhamhaeng or Hua Mak stations), BTS (Phra Khanong station), and MRT (Phetchaburi station) to the institute.

เบอร์ติดต่อภายในของสถาบันฯ

สำนักงานอธิการบดี 02-763-2478
ศูนย์รับสมัครนักศึกษา 02-763-2601-5
ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์ และจัดหาทุน 02-763-2753,
02-763-2780-3
ศูนย์สหกิจศึกษา 02-763-2750
ศูนย์วิทยบริการ (ห้องสมุด) 02-763-2626
ศูนย์สารสนเทศและการสื่อสาร (ศูนย์ ICC) 02-763-2643
ฝ่ายกิจการนักศึกษา 02-763-2620-4
ฝ่ายวิชาการ และฝ่ายทะเบียน 02-763-2501, 2504, 2505
ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ 02-763-2704, 2752
บัณฑิตวิทยาลัย 02-763-2600
ต่อ 2402, 2403
คณะวิศวกรรมศาสตร์ 02-763-2910
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 02-763-2740
คณะบริหารธุรกิจ 02-763-2712
สำนักวิชาพื้นฐานและภาษา 02-763-2804
ฝ่ายบริหาร  
    - งานบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 02-763-2615
    - งานบัญชีและการเงิน 02-763-2610-3, 2629
    - งานธุรการและพัสดุ 02-763-2616
    - งานจัดซื้อและอาคารสถานที่ 02-763-2618
TNI NEWS / ข่าวสาร
ALL NEWS
STAY CONTACT WITH US

Send Us a Message