ข่าวกิจกรรม/ผลงานนักศึกษา
นักศึกษาคณะ IT คว้ารางวัลชนะเลิศ และรองชนะเลิศอันดับ 2 การประกวด ออกแบบโปสเตอร์ รำลึกเส้นทางพระอัจฉริยภาพด้านการสื่อสารและโทรคมนาคม และพระราชกรณียกิจต่างๆ ของพระมหากษัตริย์ไทย

นักศึกษาคณะ IT คว้ารางวัลชนะเลิศ และรองชนะเลิศอันดับ 2 
การออกแบบโปสเตอร์ "รำลึกเส้นทางพระอัจฉริยภาพด้านการสื่อสาร และโทรคมนาคม
และพระราชกรณียกิจต่างๆ ของพระมหากษัตริย์ไทย" 
จัดโดย สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช)

ขอแสดงความยินดี กับ นางสาว วรนาฎ ทับเจริญ และนางสาว กนกพร สุวานิโช นักศึกษาคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย (MT) สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น ได้รับ “รางวัลชนะเลิศ” และ “รองชนะเลิศอันดับ 2” การประกวดการออกแบบโปสเตอร์ “รำลึกเส้นทางพระอัจฉริยภาพด้านการสื่อสารและโทรคมนาคม และพระราชกรณียกิจต่างๆ ของพระมหากษัตริย์ไทย” ประจำปี 2562 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เมื่อวันที่ 3-4 กุมภาพันธ์ 2562  


นางสาว วรนาฎ ทับเจริญ (MT) ได้รับรางวัล “ชนะเลิศ”, นางสาว กนกพร สุวานิโช (MT) ได้รับรางวัล “รองชนะเลิศ อันดับ 2”

 
นอกจากนี้ยังมี นางสาว ศศิธิกานต์ พันธิวานนท์, นาย ธรรมวิทย์ พรใบหยก, นาย พิสิฐ กิตติพุทธพิมพ์ เข้าร่วมแข่งขัน 

Posted: 18-02-2562, Views: 55


ข่าวอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

ข่าวทั้งหมด
TNI NEWS / ข่าวสาร
ALL NEWS
STAY CONTACT WITH US

Send Us a Message