ข่าวกิจกรรม/ผลงานนักศึกษา
นักศึกษา BJ TNI ศึกษาดูงานด้านโลจิสติกส์ ที่ Kerry Siam Seaport จ.ชลบุรี

        คณาจารย์ คณะบริหารธุรกิจ สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น (TNI) นำโดย ผศ.รังสรรค์ เลิศในสัตย์ คณบดีคณะบริหารธุรกิจ, อาจารย์วุฒิพงษ์ ปะวะสาร, อาจารย์ปณภา ดวงดาวและอาจารย์ ดร.ชนนิกานต์ หลวงพิทักษ์ นำนักศึกษาปริญญาตรี หลักสูตรบริหารธุรกิจญี่ปุ่น (BJ) ศึกษาดูงานด้านโลจิสติกส์ ที่ Kerry Siam Seaport อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการเรียนการสอน วิชา Logistics Management เมื่อวันพุธ ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562

Posted: 21-02-2562, Views: 58


ข่าวอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

ข่าวทั้งหมด
TNI NEWS / ข่าวสาร
ALL NEWS
STAY CONTACT WITH US

Send Us a Message