ข่าวกิจกรรม/ผลงานนักศึกษา
คณาจารย์และนักศึกษา ชั้นปีที่ 3 สาขา LM ศึกษาดูงานที่ บมจ. การบินไทย

             คณาจารย์และนักศึกษา ชั้นปีที่ 3 คณะบริหารธุรกิจ สาขาการจัดการโลจิสติกส์ และโซ่อุปทาน สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น (TNI) นำโดยอาจารย์วุฒิพงษ์ ปะวะสาร และอาจารย์ปณภา ดวงดาว เข้าศึกษาดูงานด้านการบำรุงรักษาอากาศยาน (ฝ่ายช่าง) บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562

 

Posted: 25-02-2562, Views: 90


ข่าวอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

ข่าวทั้งหมด
TNI NEWS / ข่าวสาร
ALL NEWS
STAY CONTACT WITH US

Send Us a Message