ข่าวอื่นๆ
คุณสมจิตต์ ธีระชุติกุล ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สำนักทรัพยากรบุคคล TOT บรรยายพิเศษให้กับ นักศึกษา DGE

         คุณสมจิตต์ ธีระชุติกุล ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สำนักทรัพยากรบุคคล บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) มาบรรยายให้กับนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมดิจิทัล (DGE) ชั้นปีที่ 1 ในหัวข้อ Artificial Intelligence (AI) with Human Resources สำหรับรายวิชา DGE-113 Exploratory to Digital Engineering and Artificial Intelligence เมื่อวันพุธ ที่ 16 มกราคม 2562 สำหรับการบรรยายในครั้งนี้ คุณสมจิตต์ได้แนะนำนักศึกษาถึงความสำคัญของการเปลี่ยนผ่านเทคโนโลยีในยุคปัจจุบันนี้ อีกทั้งยังได้กล่าวถึงสาขาอาชีพแห่งอนาคต ที่กำลังจะเป็นที่ต้องการของตลาดในยุคอุตสาหกรรม 4.0 ทำให้นักศึกษาเกิดการตื่นตัวและจะต้องหาแนวทางในการรับมือกับเทคโนโลยีที่จะต้องเข้ามามีอิทธิพลอย่างมาก โดยมี ดร.ศิริอักษร จักรบวรพันธุ์ ประธานหลักสูตรวิศวกรรมดิจิทัล (นานาชาติ) ให้การต้อนรับ

Posted: 18-01-2562, Views: 73


ข่าวอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

ข่าวทั้งหมด
TNI NEWS / ข่าวสาร
ALL NEWS
STAY CONTACT WITH US

Send Us a Message