ข่าวอื่นๆ
คุณสมจิตต์ ธีระชุติกุล ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สำนักทรัพยากรบุคคล TOT สวัสดีปีใหม่ อธิการบดี

  

            คุณสมจิตต์ ธีระชุติกุล ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สำนักทรัพยากรบุคคล บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) เข้าสวัสดีปีใหม่  รศ.ดร.บัณฑิต โรจน์อารยานนท์ อธิการบดี สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น (TNI) ทั้งนี้ได้พูดคุยถึงความสำคัญของการเปลี่ยนผ่านเทคโนโลยีในยุคปัจจุบัน และขอความร่วมมือในการเข้าร่วมโครงการ TOT Hackathon 2019 การแข่งขันประกวดผลงานสร้างนวัตกรรม Digital Platform ขับเคลื่อนองค์กรสู่ Digital Transformation ที่สนับสนุนให้นักศึกษา ได้นำองค์ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรม มาประยุกต์และ บูรณาการ พร้อมสร้างบุคลากรด้าน Digital ให้กับประเทศ

Posted: 21-01-2562, Views: 46


ข่าวอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

ข่าวทั้งหมด
TNI NEWS / ข่าวสาร
ALL NEWS
STAY CONTACT WITH US

Send Us a Message