ข่าวอื่นๆ
TNI ลงนามความร่วมมือกับ สมาคมชิปปิ้งแห่งประเทศไทย

          พิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง คณะบริหารธุรกิจ สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น (TNI) และ สมาคมชิปปิ้งแห่งประเทศไทย โดย รศ.ดร.บัณฑิต  โรจน์อารยานนท์ อธิการบดี TNI และ คุณยรรยง  ตั้งจิตต์กุล นายกสมาคมชิปปิ้งแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2562 ณ ห้องประชุมสภา สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น 

 

Posted: 06-02-2562, Views: 75


ข่าวอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

ข่าวทั้งหมด
TNI NEWS / ข่าวสาร
ALL NEWS
STAY CONTACT WITH US

Send Us a Message